Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Prešov » turistika » miesto

Miesto, okres Prešov

Miesto v okres Prešov

V okres Prešov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prešov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Pod Kráľovou horou, Nižné Raslavice, Široké, Sekčov, Stráň, Biela hlina, Kúty, Rúrky, Za Mačangu, Pod Šibenou horou, Vydumanec, Sady, Za Domaničom, Cemjata, Na zámok, Kapustnice, Záhumnie, Surdok, Kyslá, Kameňolom, Tably, základná, Popod les, Pod brehom, Močidľany - intravilán, Košúvka, Zadné Pojaky, Halboky jarek, Stodolky, Rovne, Žaborinec, Za Gamrata, Pod Verecinu, Kapuśnice, Vyšné lúky, Nad Furmancom, Medzi bachty, Na krivé, Pod Maglovcom, Pod stredným hrbom, Pod záhradami, Za haťou, Branisko, Medzi jarky, ZO Malina, Veľký Sordok, ZO Kalina, ZO Ontário, Kamenná baňa, Polianky, Chmeľové, Vlčie Doly, Schodný vrch, Hlina, Háj, Labidunky, Adamovo peklo, Kotrabec, Dolné huty

Miesto, okres Prešov:, 2 z 17

Dlhé, Čopanova dolina, Ku Kameňu, Doboš, Čierna zem, Stašovské breziny, Pod Straň, Dudaca, Fibík, Hôrka, Na Grúň, Bertové lúky, Na Grúň, Vercele, Grúň, Huta, Vyšná poľana, Hrebienok, Smreč, Nižná poľana, Palampuš, Nad Hájom, Konopiská, Javorov, Obracana, Za holicou, Tanorky, Vyšné raty, Vyšné lúky, Od kostola, Kušniere, Hôrky, Pod lesom, Sterdné mláky, Vinice, Ku Petrovianskej ceste, Jutrovky, Košiare, Uhlisko, Klin, Okrúhle stredné, Želiarky, Blažejovky, Uhre, Patrovská, Červené mláky, Za Dolinu, Nižné do hory konce, Rováše, Haky, Nad kopaninami, Nižné mláky, Hora, Šidielka, Timko, Vyšné do Hory konce, Vyšné mláky, Veľká hora, Bukový hrb, Dlhé raty

Miesto, okres Prešov:, 3 z 17

Zvadliveá, Voloviarska, Kút, Dubina, Vyšné klčovište, Mokré, Čierna studňa, Chotáre, Okrúhle zadné, Koninovat, Kamenec, Nižné klčovište, Vyšný Šejb, Pod Roveň, Hrb, Tehelne, Blažejovky stredné, Malá Chrasť, Húšťava, Močidlá, Nad vtačou horou, Krátke za Holicou, Záhrady, Stráň, Borkút, V jarku, Lány, Pažice, Nad jutrovkami, Kopaniny, Úhory, Doly, Krovište, Varta, Pod pálenčiarňou, Okrúhle predné, Pažite, Kolčkov, Dlhé za Holicou, Bučina, Veľká Chrasť, Šofrance, Medokýš, Hora, Nižný Šejb, Segelky, Šibenica, Pusté Pole, Za vodou, Vedelej, pod Makom, Nad dolinou, Doliny, Bukanov, Predné hony, Kapustnice, Tanorok, Breziny, Pod Bartňou, Na Dúbravu

Miesto, okres Prešov:, 4 z 17

Pod Hačavou, Šilky, Šírava, Nad STS, Lány, Giraše, Paprička, Na raňajky, Úboč, Spálenice, Stráne, Štepnik, Stredná hora, Výhony, Lane, Nad Poliankou, Hlože, Nad ketele, Pod Šebekovou horou, Pojaky, Zadné hliny, Pusté pole, Pachmaľ, Pod Pachmaľom, Hosáky, Stredné pole, Konopiská, Pod močiarmi, Kurinec, Jelšinky, Tŕnie, Medzi jarky, Pod hajne, Grigerovo, Hora, Piesočiny, Sosnina, Rúbaniská, Pod Semeru, Oltárny kameň, Šebekova hora, Nad lomom, Bunde, Tri prúty, Pod Dúbravou, Jur, Čarokraž, Dúbrava, Vinica, Horné taviľky, Široké, Varojďák, Hlože, Močiare, Beniak, Zlaté, Kuchynské riadky, Rožnava, Telky, Jožip

Miesto, okres Prešov:, 5 z 17

Na horu, Uzovský vrch, Gbolovky, Klenov Dol, Kapanoš, Velké zeme, Hrdlička, Desaťkorcové, Kozia hora, Pod kopanicou, Lúčne zeme, Sitniky, Nad mlýnky, Maglovec, Boľava, Potôčky, Stredný breh, Verčimal, Uzdanka, Nad dedinou, Homoš, Šírava, Prašivá, Bodrík, Pod hačou, Na močidlá, Falubik, Na lúky, Pod Rajčuľou, Gregorovská roveň, Niže dediny, Dubiny, Starý hon, Moďoroš, Manaš, Pankovec, Smrek, Brezinky, Lajoška, Kamenec, K púňom, Spodné taviľky, Lysá hora, Rovné, Medzi lúkami, Briežky, Zbojnícke briežky, Kapustnice, Predné nad Kapúňom, Hanoba, Medzi debrami, Breziny, Kúty, Úboč, Getkov vrch, Na hore, Na košiare, Tabelky, Lúky, Lesík

Miesto, okres Prešov:, 6 z 17

Za vlčím stolom, Zadná dolina, Lazy, Rakytník, Hlinky, Pod Bukovinou, Svinia debra, Lazy, Pod Bukovinou, Zemičky, Šírňavy, Kovaľov jarok, Kamenčeky, Nad Kobyliačkom, Úbalky, Široké, Bukovina, Birce, Brezinky, Osiče, Kujavy, Stavenec, Siláš, Nad konopnicami, Vyšné lúky, Klin, Nad jarkami, Jedlina, Chotárka, Uhlisko, Pod stavom, Uhliarov jarok, Repné, Kobyliak, Bukovina, Chrasť, Lazačka, Na kúty, Kerekeľu, Ortáše, Kráľovčík, Záhumnie, Pod hranice, Breziny, Niže bohdanskej dráhy, Vymole, Za bučinou, Nad kostolom, Kamence, Sosnovec, Hanďaš, Za Kobyliačkou, Nad Kvašnou vodou, Za vlčím dolom, Varňority, Nad debričkami, Za Kobyliačkom, Úboče, Kopaniny, Beňovské

Miesto, okres Prešov:, 7 z 17

Koreň, Pod Tanorkom, Harasky, Niže bohdanovskej dráhy, Piesky, Úboč, Pod Bučinou, Lány, Pod Dubinou, Lány, Zámčisko, Za Adamovou, Liza, Močiare, Juháskina debra, Gibov hon, Lúčky, Pod debričkami, Do Okolského, Hostince, Bučina, Paločka, Lúky, Úboč, Košiar, Hôrky, Predné Kuzmice, Nad debničkami, Pod konopnicami, Delnice, Rúbaň, Dubina, Pod Ostrou, Baziská, Pod kostolom, Pod stráň, Jakušová, Bučina, Košariska, Nad konopnice, Predná dolina, Pastovník, Hliny, Ostrá hora, Skálie, Basy, Ľadová, Čierne, Maľučká Vieska, Remenancie, Hradová, Lapoš, Brežanský jarok, Lúky, Kapustnice, Hájiky, Podhrádok, Zalamaná debra, Malošebastovské, Pod Horou

Miesto, okres Prešov:, 8 z 17

Sýkorka, Okolské, Na Klín, Zadné Kuzmice, Ľadový hon, Teľky, Grófske, Podzámček, Pod Baňou, Od Chotára, Horná, Za jarkom, Ku hruške, Za Ostrou, Sordok, Hora, Nižné Močiare, Utra, Pod Bikoš, Klipková, Medzba, Zadné hony, Hŕbok, Oproti lomu, pod pece, Záhradka, Nad sadom, Baranovo, Sčolp, Kruhy, Nižný taranok, Brehy, Kamenná, Pod zámkom, Nižný bankut, Lazy, Lemešanská, Bačička, Lazy, Malá Svinka, Ku kanálu, Pod brezinky, Bikoš, Cigánska osada, Kozí rožok, Pod Bereniaš, Bykoš, Stará draha, Malé, Dlhé, Červená Skala, Háj, Kút, Lazy, Dielniky, Vyšný Bankut, Za horou, Povrazy, Močiar, Na holi

Miesto, okres Prešov:, 9 z 17

Mangľová, Pod Skalím, Pod Pachmatom, Lapanč, Pri rybníčku, Za Svinkou, Frankov kút, Solársky kut, Dolina, Od duba, Pod záhradami, Močiare, Zajacovka, Kliny, Pri hati, Na čelo, Zimný vrch, Zadná Skálka, Povrazy, Dlhé, Košalkov kút, Zalamoviská, Vyšné Povrazy, Vysoký vrch, Bernátka, Stredný hrb, Telegy, Gandžové, Južný hon, Zadná skalka, Nad Sosienkami, Nad priehonom, Pri skleníkoch, Zbojnícka dolina, Pod Babuškami, Mačkov, Cikora, Tabuľa od lánov, Pusté pole, Vyšný Bankút, Zadná hora, Nad Hájom, Nižné Povrazy, Na horu, Pod Chabzdovou, Tušajov, Háj, Planinky, Temný les, Predné lúky, Sosny, Utatály, Nad mlynom, Ku zimnej Studni, Vyšné prídely, Nad studienkou, Na hrabky, Na lúkach, Na kliny, Šibeň

Miesto, okres Prešov:, 10 z 17

Petrová, Hatalka, Pod Kamennou baňou, Kunderov, Na maskotu, Pod Petrovou, Kamenná baňa, Nozger, Nižné prídely, Pod Sosnami, U cieľa, Čertov dol, Konské, Chujava, Bodoň, Holubovka, Kapustnice, Hermanovský hrebeň, Kľúč, Vyšné Lazy, Dubiny, Červená mláka, Salašiska, Bučina, Pod cestou, Konopiská, Nad tehelňou, Úzke, Gálovka, Pod Havrilku, Nižný Bankút, Kamenná, Hôrky, Brezinka, Hrubý les, Ortáše, Na lúky, Šaritaňa, Čelo, Makovica, Medzi jarkami, Močiar, Malé štepne, Lazy, Pod hájik, Ihriská, Merková, Lúky, Malé dlhé, Na Mirky, Sigord, Na Lapišu, Na košariská, Kostiková, Lieskovec, Za hájičkové, Pod panský, Za hôrkou, Lysá hora, Bendová

Miesto, okres Prešov:, 11 z 17

Čepcova, Husárka, Kruh, Hrebienok, Čeriak, Veľké zeme, Nad Lazy, Langov, Stavenec, Tabla, Dečkovce, Nad sadami, Povrazy, Skalky, Hájik, Záhumnie, Terifajov Dol, Nad Hlboké kliny, Stredné hony, Pod jahodami, Nad pasterňou, Krivé, Palšová, Dankovské, Diely, Veľký les, Pod holým, Olšovník, Nad sesinou, Nad bradlom, Les, Hroble, Zemičky, Vráblovec, Roveň, Druková stráň, Povrazy, Zadné hony, Na hôrku, Boldižovo, Kamenný jarok, Pod dolinou, Na dolinkách, Košariská, Rovné, Stredný hrebeň, Zajačie sedlo, Boltocký mlyn, Stredné pole, Medzi jarkami, Dlhé, Rovinky, Dole, Za horou, Záhumnie, Hôrka, Tesný dol, Osičie, Hrnčiarska dolina, Ku chrasti

Miesto, okres Prešov:, 12 z 17

Vyšné Červené, Dubová Dolka, Stredny kruh, Grúne, Vyšné hliny, Na ganky, Záhradiská, Háj, Pasienky, Čudovce, Smrece, Okrúhle, Nad jarkami, Ulica, Konopiská, Stavenec, Lazy, Hájová hora, Leštiny, Žliabky, Libanka, Čierne zeme, Grejnár, Na stráni, Pod dierami, Trochánky, Vyše drahy, Na Kruhu, Medze, Dlhé, Rúbanisko, Blatina, Lekeš, Trstie, Michalkova Dolina, Úzke, Nad Úboč, Nad Ubocou, Červená hora, Kamene, Pod sekom, Prívesné, Nad grúňmi, Dubová, Okruhlé, Kotliny, Ortáše, Vyšná pažiť, Hložiny, Krátke, Ignatov kút, Hrb, Široká chrasť, Babej, Hájik, Popričky, Paseky, Záhumnie, Na Úboč, Pod lesom

Miesto, okres Prešov:, 13 z 17

Dlhé, Petrov, Pod horou, K Brezinám, Grúň, Za horou, Gibov, Sivý, Blchavka, Nad mlynom, Zvyšky, Lámanec, Zápač, Medzi jarkami, Kamenné, Husie blata, Zabíjaná, Tretie vyše Tabiel, Homôlka, Bobčianka, Na horu, Nižný kút, Petrová dolina, Ungracov,, Dubie, Horvátovka, Chrasť, Kantorka, Štepie, Zadné zeme, Zeminy, Pod Grúňom, Pri Sosne, Za hôrkou, Úboč, Stráň, Brezová hora, Veľké presuché, Dol, Pod hradom, Košariská, Paľová dolina, Pred hájne povrazy, Stavenec, Na kamence, Kozinec, Líščie diery, Na vrch Sosne, Chraste, Kopanice, Sihote, Petrova dolina, Tobiašov jarok, Hájiky veľké, Na kúty, Za vodou, Na laniky, Pod dlhou lúkou, Pod furmancom, Bretejovce

Miesto, okres Prešov:, 14 z 17

Za baniskom, Úvratné, Dlhá zem, Priečne, Pod stavenec, Lotinky, Dolina Roháč, Sedliská, Prostredná hora, Šírava, Na hôrke, Okrúhle, Baba, Hradisko, Do nového, Dielnice, Vyše žliabkov, Stavanec, Lanik, Za kostolom, Nad Bucinou, Na Kamenicu, Pod Lapišom, Mociare, Jedlinka, Na kriacky, Do chrasti, Za baňsku, Pažica, Hura, Breziny, Úškľabok, Čergov, Pod horou, K Brezinam, Židova hora, Za lukacovcom, Stežka, Aničkina hora, Podstavenec, Hájik, Polominy, Krivé dolky, Nižné lúky, Do nového, Vyšné lúky, Za Potocu, Jedlina, Tably, Pirovo kúty, Nad Lúčky, Nabokovú, Patria, Nad dedinou, Čierna zem, Dolinka, Biligrond, Rakytina, Do Čepcovho, Mladice

Miesto, okres Prešov:, 15 z 17

Staveništia, Ku mlynu, Na Belicu, Arkapert, Nad potôčkami, Kutorky, Ku mostu, Nižné hliny, Do Grejnára, Popričky, Chabžany, Borovičník, Zamborek, Lipovská, Šimoláz, Lány, Ortase, Zvaleniská, Jablčné štrkové, Nad Smrece, Les a pastva, Parkáň, Za štepnicou, Hrebeň, Pod Baštou, Ondrejov, Zadné hony, Stavenec, Ostrý kamen, Uboc, Osiče, Za kaštieľom, Kliny, Potaky, Za Skalami, Hlásnica, Napomierky, Veseličná, Medzi jarky, Hony, Petrova hora, Urbar, Spálenisko, Osky, Ortáše, Ortoviská, Háje, Pod cinašom, Egrešovo, Šírava, Brezový hon, Na Sosne, Verch, Pod zlou skalou, Pentikov, Rovné pole, Nad dedinou, Zadny dol, Byčia lúka, Záhrady

Miesto, okres Prešov:, 16 z 17

Niže drahy, Záhumienky, Stredné vyšné, Záhumienky, Vašalaty, Za boľavou, Za humnami, Pod hájom, Pod Roveň, Čerešňov, Pod cinaš, Sinavereše, Hora, Pod Spálenisko, Prašnica, Malé presuché, Hora, Podiely, Skalka, Bogdanov laz, Pod lazy, Pod strednou dráhou, Sosnie, Kinčešky, Nad brody, Spuščadlo, K mlynu, Močarmany, Na Tably, Stredný hon, Pod brezinou, Za Hlinkou, Brod, Pod nizny krik, Jačušovo, Povrazy, Krikľavý hon, Pod zimnú studňu, Giretetuv, Nad Fričkovskou, Klčovisko, Nad výšnymi lúkami, Olšiny, Môstkovo, Cercak, Fričkovská, Na vrchy, Konopiská, Polianky, Kapustnice, Poľová, Roveň, Vysny krik, Háj, Nižné dlhé, Zábučie, Čierny les, Źdžarik, Na pieskoch, Kliny pod Olšinami

Miesto, okres Prešov:, 17 z 17

Pod košarmi, Pod Javorom, Vysielač, Stavisko, Potocnik, Baranie, Košariská, Rakoš, Lazy, Pri kríži, Lamaniská, Kaparč, Ambrušovce, Zadné strniská, Klin, Bachurňa, Kolesárová lúka, Úhraby, Kostolné, Na studienky, Bánovo, Nad mlynom, Pod Sadenou žaluďou, Do chotára, Dlžiny, Staré rúbaniská, Dubravy, Povrazy, Štvorce, Rúbane - Oseky, Za farou, Pod Lipinami, Zlá skala, Rakytov, Pod líniou, Volentýr, Čerešňová dolina, Povrazy, Skaliská, Tesárske

miesto inde

Terňa (135x), Lipovce (104x), Prešov (76x), Široké (75x), Tulčík (70x), Veľký Šariš (69x), Gregorovce, okres PO (67x), Lačnov (64x), Drienovská Nová Ves (59x), Petrovany (55x), Sedlice (54x), Víťaz (54x), Kapušany (54x), Podhorany, okres PO (53x), Demjata (51x), Geraltov (50x), Drienov (50x), Krížovany (49x), Chmiňany (49x), Chmeľovec (48x), Kvačany (47x), Hrabkov (46x), Šariš (45x), Chminianske Jakubovany (44x), Chmeľov (42x), Svinia (41x), Klenov (41x), Červenica (41x), Tuhrina (39x), Bretejovce (38x)
miesto v Terňa
miesto v Lipovce
miesto v Prešov

Podobné, okres Prešov:

3928x turistika, 2486x miesto, 261x turistické informácie, 256x orientačný bod, 202x strom, 165x poľovnícky posed, 142x ohnisko, 141x prístrešok, altánok, 110x miesto na piknik, 45x orientačná mapa, 40x štôlňa, 37x studňa, 37x atrakcia, 2x komín, 2x vodárenská veža, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prešov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-presov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.