Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Prešov » turistika » miesto

Miesto, okres Prešov

Miesto v okres Prešov

V okres Prešov sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

Prešov (177x), Terňa (129x), Lipovce (95x), Veľký Šariš (72x), Široké (66x), Tulčík (66x), Gregorovce (65x), Drienovská Nová Ves (59x), Lačnov (55x), Kapušany (54x), Petrovany (54x), Podhorany (52x), Šariš (51x), Sedlice (51x), Drienov (50x), Víťaz (50x), Demjata (48x), Krížovany (47x), Chmiňany (46x), Chmeľovec (46x), Geraltov (46x), Kvačany (44x), Hrabkov (43x), Chmeľov (42x), Chminianske Jakubovany (42x), Červenica (40x), Tuhrina (39x), Svinia (39x), Bretejovce (38x), Solivar (37x)

Miesto, okres Prešov:, 1 z 17

Na horu, Barvienková, Janovické lúky, Grunty, Jutrá, Chmeľník, Pod Babuškami, Kúty, Pri kríži, Mlynské, Močidlá, Kapustnice, ZO Kalina, Charchová, Tanorok, Hlboký, Dolina Roháč, Šebastovský les, Nad Ubocou, Listkové, Kučere, Tably, Kamenisté, Za potôčkom, Kliny pod Olšinami, Stráň, Úzke, Konopiská, Jaščurka, Hudačka, Lejková, Žľabky, Pri cerkvi, Čertiaž, Lány, Šarišské Lužianky, Nad Borožiskami, Malý vŕšok, Osiče, Za kostolom, Veľké presuché, Psiarky, Lipovská rovinka, Bodrík, Červená Skala, Smrek, Nižný tyč, Dečkovce, Pri majeri, Krížne cesty, Na horu, Za kozicky, Varich, Ortovisko, Na mačkov, Haky, Veď, Kúty, Lesy, Nabokovú

Miesto, okres Prešov:, 2 z 17

Dubiny, Požáre, Pojaky, Zadné hony, Kipech, Hlinky, Do čela, Lapiše, Kantorka, Remenancie, Petrušova hura, Za horou, Ždiare, Na ganky, Patria, Od chotára, Ropať, Lachôrka, Zadné kamence, Pod Rajčuľou, Dubová strana, Pod dlhým vrchom, Vyše dediny, Lacny hon, Dlhé, Pri Sosne, U cieľa, Dzurov jarok, G, Sandera, Osika, Merková, Krivý dol, Klin, Rúbaň, Za Surdokom, Za lúkami, Seníky, Pod záhradami, Predný Petič, Na vrchy, Kútiky, Manaš, Pod Hradom, Siláše, Čierne, Verestvin, Paseky, Na hrabky, Pod dielikmi, K Brezinam, Tobiašov jarok, Metlice, Kapustnice, Dubová, Blažejova hora, Požare, E9, Niže cesty, Dodávky

Miesto, okres Prešov:, 3 z 17

Pukavica, Na košiare, Niže dediny, Za breziny, Sutiny, Ortáše, Brod, Záhumnie, Nad kostolom, Zvraty, Pod Lomom, Rovienky, Na raňajky, Táborisko, Zadná dolina, Na Kamenicu, Kamenčeky, Na Buka, Sadená žaluď, Tabla, Les a pastva, Dubie, Hŕbok, Lesik, Vercele, Za mostom, Lazy, Horjova, Jedlina, Do kotla, Výhon, Ortáše, Gbolovky, Hradská, Záhradiská, Dúbrava, Povrazy, Stavanec, Varňority, Medzi dráhami, Na Horu, Vyšný mlyn, Grúniky, Dubravy, ZO Kalvária, Medzba, Šomy, Kruhy, K púňom, Morová poľan, Vede, Staveniská, Na Okrúhle, Kopanice, Lúky, Pod Jamy, Niže drahy, Vyšné lúky, Za breziny, Vyšné lúky

Miesto, okres Prešov:, 4 z 17

Niže cesty, Za školou, Postaliská, Pusté pole, Na roveň, ZO Malina, Za židovským cintorínom, Rómska osada, Široké, Parkáň, Stavenec, Pažica, Čierna zem, Nad Hrbami, Vyšný Šejb, Medzi jarkami, Zadné pole, Vrchovec, Pri Mirkovskej ceste, Bugatazy, Hlboká debra, Stavidlo, Malý Domšan, Buda, Močiare, Na Sosne, Kamenec, Kušniere, Mesovo, Doliny, Kruh, Za odlomenou skalou, Pod majer, Švinárka, Zabultov, Krátke, Jutrovky, Stašovské breziny, Javorový hrebeň, Dubina, Petrova, Poľana, Do Zubrika, Na burdile, Pasienky, Mokriny, Nad dedinou, Môstkovo, Hrb, Maglovec, Ku Sosninke, Pod brezinou, Ivanky, Borovičník, Osláš, Pod kostolom, Egrešovo, Nad jablone, Úzke, Diely

Miesto, okres Prešov:, 5 z 17

Pod škirkyrhami, Povrazy, Dubie, Zadný Petič, Stredné lúčky, Za grúnik, Svojdomov, Ostrý vrch, M, Pod horou, Hon Ťarbavý, Hrabník, Nad lúkami, Nižné Močiare, Za cintorínom, Kopaniny, Záhumnie, Pod cinašom, Kopanec, Šidielka, Pod stráň, Za horou, Na Doly, Doliny, Gregorovská roveň, Hora a Kúty, Jelšinky, Na Belicu, Za ulicou, Za stredným jarkom, Felimače, Košariská, Nižné prídely, Repné, Pod križom, F, Lanik, Padanisko, Medzi debrami, Hájisko-Stráne, Pod Táboriskom, Boldigáň, Hlboké, Hora, Malkovská hôrka, Okrúhle, Jožip, Silaš, Šibená hora, Breziny, Kórošová mláka, Baranovo, Za mlyn, Ždiar, Kovalčíková, Pri rybníčku, Uzovský vrch, Nad haťou, Dolek, Tri prúty

Miesto, okres Prešov:, 6 z 17

Lúky, Vyšný tyč, Pod hájom, Vysoká hora, Vyšné Červené, Škára, Nad brody, Nireše, Pod lesíkom, Záhradky, Úboč, Pri stráni, Hore dlhým, Degeše, Do nového, Čerchov, Pod Zobranou, Bučina, Bahnisko, Lúky, Raty, Medzi debrami, Rybníčky, Nad horné lúky, Hlina, Dielniky, Podhora, Baba, Hony, Za Otnovským, Bakvar, Na hore, Grófske, Biligrond, Úboč, Stará dubina, Medokýš, Hájiky, ZO Jahoda, Hora, Jelšinky, Hradisko, Záhradkárska osada Bikoš, Uhliarov jarok, Krivá cesta, Kamence, Úvozy, Studenec, Stredný vrch, Hažutka, Bednárka, Široké lúky, Pri hraboch, Jaseniaky, Dlhé, Klin, Holubovka, Polianky, Nad Hájom, Na širokú

Miesto, okres Prešov:, 7 z 17

Za majer, Sekaniská, Na dolinu, Zlaté, Koniec hory, Veľký laz, Breziny, Háj, Čepcové, Nad mlýnky, Priestorové, RMC, Lazačka, Hradišský jarmok, Brezový hon, Od kostola, Za lúkami, Na lúky, Pachmaľ, Pod brezinky, Figalska, Ku chrustiu, Stavenec, Nad Rákosom, Nad Zeleným, Čierna zem, Široká chrasť, Slivnické hory, Ruzgar, Stredné háje, Krovište, Pod strednou dráhou, Smrečina, Chraste, Za horou, Zelená mláka, B, Zlatá bučina, Na Chmeľovú, Roveň, Pod kopanicou, Na kliny, Malá Chrasť, Mladá dubina, Pod dolinou, Winkleruvky, Škvarenina, Horekuvka, Štepie, Na hôrku, Stredné hôrky, Pálenička, Pod Bartňou, Močariská, Záhumnie, Nad jamami, Pri studni, Na vrchy, Roveň, Roveň

Miesto, okres Prešov:, 8 z 17

Konce, Nad Hajom, Barbuhov laz, Vyšné Ergytalky, Záhrady, Lazy, Krajný vrch, Ignatov kút, Rákos, Na Tably, Záhumnie, Nad baňou, Za mostom, Podzámček, A, Verestin, Do Grejnára, Za dubňak, Kvačanka, Rúbaň, Medza, Medzi dráhami, Pod Maloheďom, A, Scudze, Sklady, Bljuchov, B, Za Ganaja, Štefanovská hura, D, Plavec, Pod Hradisko, Za kaštieľom, Zadná hora, Dečkovce, Tabelky, Prodová, Oproti lomu, Do chotára, Piesky, Stredná hora, Nad záhradami, Cepové lazy, Kostiková, Maľučká Vieska, Nad širokou medzou, Tarbejky, Uhre, Hatalka, Kakovy, Semanovo ležisko, Vrchný hrún, Lány, Nad jarkami, Dolky, Medzi jarky, Dlhé za Holicou, Úhory, Ivanova hora

Miesto, okres Prešov:, 9 z 17

Ku chrasti, Kapeľuch, Brodok, Stredný hrebeň, Konopiská, Trstie, Klukov, Hostince, Mrchovisko, Za Zeleným, Kundračka, Vyše kríža, Bukovica, Hrabník, Za Otnovské, Pavlova, Kliny, Poľana, Slatvina, Pod lieštinou, Beňove Lazy, Dubíky, Po jedle, Mokyca, Juháskina debra, Medzi vodami, Rúrky - západ, Záhumnie, Kaplica, Dlhé, Sadky, Širočina, Medzi jarkami, Kostolné, Evanjelický cintorín, Klin, Medzi vodami, Zadné vápeniská, Dlhé zeme, Nad Malou Svinkou, Gerendeľ, Nad povrazmi, Stráň, Hon hrdinov, Pod Bereniaš, Sosnina, Pažiť, Nižný kút, Nad sadami, Sadzeník, Kolčkov, Pred novým, Malý Borkút, Buče, Za cintorinom, Predné dubinky, Na kúty, Výhony, Zvyšky, Tabličky

Miesto, okres Prešov:, 10 z 17

Urnový háj, Kotlová hora, Za Kobyliačkou, Ortáše, Bemovo, Dlhé, Tabuľa, Kamenné, Veľký Domšan, Olše, Pod Straň, Hlinená, Breziny, Bochnelec, Prielohy, Popričky, Kozí rožok, Libanka, Zámčisko, Zadný chotár, Ihriská, Soškút, Pod zámkom, Za Viselcom, Vrch Veda, Za holicou, Boky, Sedlička, Drehmeň, Hájová hora, Petrová, Kruhy, Vyšné Žliabky, Kozia hora, Chmeľnica, Pod Hradiskom, Časť, Makovica, Pod osičie, Chotárna dolina, Záhumnie, Stráne, Vinice, Hora, Peňaženka, Predné hony, Kapustnice, Dubina, Brezinka, Úhraby, Egreš, Kamenec, Lúky, Taborhel, Marmužov, Zadné hliny, Háj, Vyše dediny, Byčia lúka, Predné hory

Miesto, okres Prešov:, 11 z 17

Vyšné lúky, Vyše mosta za Sekčovom, Kutorky, Malé birce, Rúbanisko, Za jarkom, Sosne, Blatá, Nad vŕbou, Hôrka, Na Stavenci, Kamenec, Šaritaňa, Dlhá zem, Hložiny, Kamenec, Nižné Baniská, Malkov kút, Nad tehelňou, Podkova, Paľová dolina, Nižný taranok, Chmeľnica, Patrovská, Sosienky, Osky, Červená hora, Lotinky, Tŕnie, Záhrada A, Rokyciny, Kapustnice, Rúrky, Pod starou cestou, Predné Kuzmice, Krovisko, Vápeniky, Vyšné tably, Pod Stavencom, Stará Okružná, Kliny, Stredný povraz, Brezová, Jablčné štrkové, Dlhé raty, Na bzikalovec, Teľky, Ortáše, Na kriacky, Hora Ján, Kúty, Rabron, Vyšné lúky, Na Úboč, Niže pešej dráhy, Pod Ropať, Do ulíc, Sivý, Ortáše, Na lukačkut

Miesto, okres Prešov:, 12 z 17

Zeminy, Za boľavou, Pri fintickom chotári, Okruhla, Berkova, Urbar, Na Dúbravu, Rovne, Hlinka, Za dol, Baba, Peňažnica, Medzi lúkami, Za lúky, Na horu, Gálovka, Pusté pole, Deriky, Vápenné pece, Grófske, Za Svinkou, Sosnovec, Za Kneža, Bystre, Nad Hlboké kliny, Dolina, Mlyniská, Pod Šibenou horou, Červená studňa, Kláštorské, Maglovec, Uhlisko, Petrov, Grúň, Hrb, Za poľanou, Na potôčkoch, Kruh, Na laniky, Pod stráň, Prašivá, Roveň, Stredny kruh, Kráľovčík, Židovo, Závadská dubina, Zadné Pojaky, Heveteše, Medzi dubmi, Kováčova lúka, Kamenná baňa, Povrazy, Mokriny, Boltocký mlyn, Horské, Pod horou, Ľadový hon, Vyšné hôrky, Sedliská, Pod dubie

Miesto, okres Prešov:, 13 z 17

Povrazy, Botov, Haľagošík, Sopkov rubaň, E7, Hôrky, Za cintorínom, Pod Dubinou, Kút, Nad Úboč, Dol, Liza, Nad Hájom, Borovník, Borkúty, Klin, Tesný dol, Petrová dolina, Vyšné pole, Porisko, Nižné lúky, Dubina, Les, Miroľa, Stredné pole, Lazík, Horné taviľky, Maloheď, Lajoška, Vojkovská, Telegy, Na hrb, Stredný hrb, Ortáše, Bocator, Na zákrute, Pod kantorkou, Medzi hory, Vyšný džbanaklin, Nižné mláky, Vyšné lúky, Na hájik, Lazy, Na lúky, Francová dolina, Srnčia, Vyšné mláky, Hosáky, Pankovec, Nižný Šejb, Beňaky, Holice, Košariská, Ku Petrovianskej ceste, Veseličná, Zbojnícka dolina, Za lukacovcom, Na hrade, Zadné hony, Krivé

Miesto, okres Prešov:, 14 z 17

Táliky, Vyšné Lazy, Veľký Sordok, Bučina, Tably, Medzi bachty, Pri Ivanke, Kerňa, Tesárske, Jur, Bikvej, Pod čonkaš, Teličkova, Pod Bikoš, Pod dubinou, Čarokraž, Za Ždiarom, Na maskotu, Veľká lúka, Veľká lúka, Šoltýsov jarok, Kerekeľu, Stredný láz, Nad hradskou, Lazy, Do Bankového, Šlady, Fisere, Na hôrke, Lúky, Paločka, Čakan, Zákruta, Čerešňov, Zadné koncovo, Obršáre, Briežky, Na čelo, Kúty, Medzi Barvienkami, Spodné taviľky, Medzi debre, Pod Vysokou, Záhradka, Zvaleniská, Kopanina, Šilky, Vyšné Doliny, Zadne dlhe, Nad jarkami, Vyšné hliny, Chujava, Urbár, Hradisko, Lány, Úboč, Mladá chrasť, Spodný hrún, Giraše, Hrubý les

Miesto, okres Prešov:, 15 z 17

Napomierky, Tretí jarok, Stredná hora, Pukavka, Za vodou, Hŕbok, Losár, Na krivé, Iľašová dolinka, Giretetuv, ZO Narcis, Pod Sosninou, Konopiská, Roven Prava, Vrabčí hon, Predné kamence, Židova hora, Čeriak, Tabzov, Stavenec, Stráň, Čierna studňa, Klečová dolina, Stavenec, Leštiny, Nižné pole, Pod Petrovou, Pod Hájom, Úškľabok, Pod skaly, Kapanoš, Pod Vápeniky, Lane, Starý hon, Dlhé holdy, Predné úboče, Predná dolina, Pod hačou, Vyše drahy, Kruh, Pod malým kopcom, Racová, Sabanč, Santovy, Predne samojedľove, Za haťou, Ortáš, Dielnice, Sedlo, Stádlo, Na poľanu, Horná, Hosáky, Čiršliak, Mihalka, Zajacovka, Chraste, Babej, Kolesárová lúka, Černice

Miesto, okres Prešov:, 16 z 17

Vlčie doly, Šimoláz, Na Verestin, Rovne, Rybník, Zavaleniska, Doly, Močiare, E6, Rúbaniska, Za haťou, Grigerovo, Havaška, Široký hrb, Pod lipou, Mláka, Hôrka, F1, Niereše, Sopiská, Na Hore, Podbrezová, Vyšné štvrtky, Palšová, Medze, Noviny, Janičková, Pod hradom, Nižná dubrava, Na košariská, Popod kopy, Košariská, Želiarky, Okrúhle, Oblotky, Panský les, Ždiar, Pod hajne, Čudná, Na kúty, Hŕbky, Veľké Porisko, Stavisko, Nad lomom, X, G, Bradlo, Za breh, Na Kruhu, Nižné štvrtky, Pod Hôrkou, Krikľavý hon, Palampuš, Na roveň, Hrby, Šomy láz, Za záhradami, Lány, Tabuľa od lánov, Močiar

Miesto, okres Prešov:, 17 z 17

Vyšná dubina, Mokré, Kvasnice, Záhumie, Zabíjaná, Grúne, Pod močiarmi, Povrazy, Merice, Stredný potôčik, Nad pažiťami, Marklaz, Pod líniou, Laščíky, Dúbravy, Hanoba, Žiare, Úvraty, Husie blata, Kubov hrebeň, Za baňsku, Hôrka, Hrby, Lamaniská, Lutova, Kaplnka, Tvarožný miešok, Kopaniny, Bukovec, Od duba, Samoprúty, Bakšovky, Košariská, Ku hruške, Pri kaplnke, Mercinkovec, Uhliská, Krivé dolky, Ku zimnej Studni, E13

miesto inde

Prešov (177x), Terňa (129x), Lipovce (95x), Veľký Šariš (72x), Široké (66x), Tulčík (66x), Gregorovce (65x), Drienovská Nová Ves (59x), Lačnov (55x), Kapušany (54x), Petrovany (54x), Podhorany (52x), Šariš (51x), Sedlice (51x), Drienov (50x), Víťaz (50x), Demjata (48x), Krížovany (47x), Chmiňany (46x), Chmeľovec (46x), Geraltov (46x), Kvačany (44x), Hrabkov (43x), Chmeľov (42x), Chminianske Jakubovany (42x), Červenica (40x), Tuhrina (39x), Svinia (39x), Bretejovce (38x), Solivar (37x)
miesto v Prešov
miesto v Terňa
miesto v Lipovce

Podobné, okres Prešov:

1989x miesto, 684x turistické informácie, 420x prístrešok, altánok, 364x poľovnícky posed, 241x ohnisko, 237x orientačný bod, 162x miesto na piknik, 77x komín, 74x orientačná mapa, 62x atrakcia, 42x štôlňa, 36x studňa, 6x vodárenská veža, 3x väznica, 1x chranený strom, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Prešov

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-presov.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.