Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Prešov » turistika » miesto

Miesto, okres Prešov

Miesto v okres Prešov

V okres Prešov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prešov:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Kúty, Rúrky, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Cemjata, Surdok, Kyslá, Na zámok, Tably, Zadné Pojaky, Nad Furmancom, Pod Maglovcom, Branisko, Za haťou, Medzi bachty, Pod stredným hrbom, Pod záhradami, Na krivé, ZO Malina, Medzi jarky, ZO Kalina, ZO Ontário, Vlčie Doly, Schodný vrch, Veľký Sordok, Chmeľové, Kamenná baňa, Polianky, Vercele, Pod Straň, Stašovské breziny, Hrebienok, Hlina, Fibík, Smreč, Palampuš, Kút, Haky, Kamenec, Hora, Uhlisko, Hrb, Pod Roveň, Za Dolinu, Klin, Malá Chrasť, Uhre, Húšťava, Nad vtačou horou, Vyšný Šejb, Varta, Nižný Šejb, Veľká Chrasť, Kolčkov, Stráň, Lány, Pusté Pole, Na Grúň, Pod lesom

Miesto, okres Prešov:, 2 z 17

Doliny, Krátke za Holicou, Košiare, Giraše, Nižné mláky, Stredná hora, Okrúhle stredné, Vyšné do Hory konce, Paprička, Zlaté, Doboš, Bertové lúky, Hôrky, Blažejovky stredné, Úboč, Hôrka, Čierna zem, Čierna studňa, Nižné do hory konce, Varojďák, Grigerovo, Pojaky, Vedelej, Háj, Vyšné lúky, Timko, Rúbaniská, Tehelne, Pod Hačavou, Mokré, Vyšné mláky, Sterdné mláky, Čopanova dolina, Voloviarska, Pod Pachmaľom, Veľká hora, Močidlá, Dlhé raty, Bukový hrb, Želiarky, Stredné pole, Hosáky, Chotáre, Vinice, Okrúhle zadné, Ku Petrovianskej ceste, Predné hony, Nad Hájom, Tŕnie, Štepnik, Vyšné klčovište, Vinica, Vyšné raty, Patrovská, Pachmaľ, Blažejovky, Tanorok, Dlhé, Nad STS, Ku Kameňu

Miesto, okres Prešov:, 3 z 17

Kušniere, Záhrady, Dubina, Na Grúň, Nižné klčovište, Pod močiarmi, Šidielka, pod Makom, Medzi jarky, Grúň, Nad kopaninami, Rováše, Jur, Za holicou, Tanorky, Horné taviľky, Kurinec, Jutrovky, Pusté pole, Konopiská, Pod Dúbravou, Tabelky, Prašivá, Klenov Dol, Medzi lúkami, Spodné taviľky, Lajoška, Pod hačou, Dubiny, Niže dediny, Na hore, Hlože, Medzi debrami, Medokýš, Pod hajne, Okrúhle predné, Potôčky, Gregorovská roveň, Borkút, Pod Rajčuľou, Krovište, Doly, Výhony, Bunde, Pod Bartňou, Hlože, Bučina, Zadné hliny, Nad dolinou, Šírava, Čarokraž, Pod Šebekovou horou, Rožnava, Manaš, Šebekova hora, Sitniky, Na Dúbravu, Smrek, Na raňajky, Lane

Miesto, okres Prešov:, 4 z 17

Lány, Šibenica, Kozia hora, Dlhé za Holicou, Nad mlýnky, Pažite, Dúbrava, Úhory, Piesočiny, Na močidlá, Od kostola, Homoš, Kopaniny, Jožip, Boľava, Tri prúty, Na lúky, Breziny, Telky, Falubik, Pod kopanicou, Nad jutrovkami, Úboč, Moďoroš, Uzdanka, Široké, Uzovský vrch, Na horu, Hora, Piesky, Kerekeľu, Liza, Brezinky, Pod Bukovinou, Pod Tanorkom, Hanoba, Harasky, Hlinky, Chotárka, Zadná dolina, Lazačka, Úbalky, Na košiare, Pod stavom, Kamenec, Zámčisko, Pankovec, Lazy, Úboče, Ortáše, Pod hranice, Nad lomom, Pod Dubinou, Hanďaš, Za bučinou, Chrasť, Breziny, Za Kobyliačkom, Nad Kobyliačkom, Lesík

Miesto, okres Prešov:, 5 z 17

Koreň, Klin, Sosnovec, Za Adamovou, Močiare, Lazy, Hájiky, Za Kobyliačkou, Kobyliak, Jedlina, Stavenec, Lúky, Varňority, Záhumnie, Uhliarov jarok, Vymole, Lány, Pod Bučinou, Predná dolina, Nad Kvašnou vodou, Nad kostolom, Kovaľov jarok, Remenancie, Šírava, Šilky, Breziny, Lapoš, Dubina, Bučina, Bučina, Jelšinky, Delnice, Brežanský jarok, Úboč, Basy, Rúbaň, Kapustnice, Lúky, Paločka, Sosnina, Pod stráň, Predné nad Kapúňom, Lúčne zeme, Stredný breh, Na Klín, Nad jarkami, Na kúty, Pod Ostrou, Baziská, Briežky, Bodrík, Košariska, Košiar, Kapanoš, Lány, Nad debričkami, Hradová, Od Chotára, Rakytník, Uhlisko

Miesto, okres Prešov:, 6 z 17

Starý hon, Desaťkorcové, Rovné, K púňom, Kúty, Repné, Zadné hony, Sýkorka, Kráľovčík, Lúčky, Bukovina, Gbolovky, Podhrádok, Ľadová, Maľučká Vieska, Kruhy, Horná, Gibov hon, Ostrá hora, Svinia debra, Kopaniny, Maglovec, Nad dedinou, Verčimal, Hostince, Pod kostolom, Pastovník, Podzámček, Za Ostrou, Malošebastovské, Lazy, Nad debničkami, Za Svinkou, Kamence, Nižné Močiare, Široké, Predné Kuzmice, Juháskina debra, Pod debričkami, Kamenčeky, Ľadový hon, Vyšné lúky, Medzba, Teľky, pod pece, Záhradka, Grófske, Červená Skala, Utra, Nižný taranok, Zadné Kuzmice, Za jarkom, Ku hruške, Sordok, Nad sadom, Zalamaná debra, Oproti lomu, Pod Bikoš, Baranovo, Ku zimnej Studni

Miesto, okres Prešov:, 7 z 17

Kamenná baňa, Nad mlynom, Južný hon, U cieľa, Pod Kamennou baňou, Háj, Na košariská, Nad pasterňou, Vyšné Lazy, Pod Petrovou, Lúky, Telegy, Na maskotu, Dlhé, Nad sadami, Kapustnice, Mačkov, Nad Hájom, Petrová, Zadná hora, Za horou, Bikoš, Na hrabky, Tabla, Na kliny, Tretie vyše Tabiel, Chujava, Bendová, Pod Chabzdovou, Na kamence, Vráblovec, Pod panský, Zeminy, Za vodou, Pod zámkom, Vyšný Bankut, Židova hora, Brezinka, Hájik, Bačička, Nižné prídely, Čeriak, Vyšná pažiť, Červená mláka, Pod dolinou, Pod brezinky, Palšová, Dlhé, Ignatov kút, Hermanovský hrebeň, Boltocký mlyn, Kľúč, Lapanč, Planinky, Kamenná, Žliabky, Utatály, Temný les, Pod Bereniaš, Pod sekom

Miesto, okres Prešov:, 8 z 17

Záhumnie, Vyšné prídely, Ku kanálu, Blatina, Salašiska, Roveň, Kunderov, Pri rybníčku, Dielniky, Kozí rožok, Čelo, Kostiková, Záhumnie, Veľké zeme, Za kostolom, Pod jahodami, Bretejovce, Holubovka, Na hôrku, Košariská, Kamenné, Čierne zeme, Krivé, Zadné zeme, Čertov dol, Pod cestou, Medzi jarkami, Lazy, Kruh, Stredné hony, Vyšné hliny, Tušajov, Kút, Tably, Medze, Šaritaňa, Chraste, Zbojnícka dolina, Lekeš, Bodoň, Pusté pole, Nad Hlboké kliny, Na Kruhu, Hrubý les, Dlhé, Medzi jarkami, Kopanice, Zadné hony, Rovné, Vyšné lúky, Nozger, Nad tehelňou, Veľké presuché, Ihriská, Košariská, Zabíjaná, Lemešanská, Gálovka, Priečne, Stredné pole

Miesto, okres Prešov:, 9 z 17

Predné lúky, Stavanec, Skalky, Čergov, Na lúkach, Hatalka, Stará draha, Bykoš, Dečkovce, Nižný bankut, Merková, Na laniky, Močiar, Lazy, Za hôrkou, Pažica, Pod Pachmatom, Povrazy, Na ganky, Hájik, Pod furmancom, Hrebienok, Malé, Čierna zem, Za horou, Hájová hora, Medzi jarkami, Ortáše, Borovičník, Jedlina, Kamene, Nad Bucinou, Dole, Mladice, Za kaštieľom, Parkáň, Zajačie sedlo, Veľká lúka, K Brezinám, Grejnár, Dol, Leštiny, Lotinky, Pod zimnú studňu, Mociare, Na pieskoch, Lámanec, Malé presuché, Povrazy, Zajacovka, Borsučie diery, Nad Sosienkami, Červená hora, Libanka, Pod horou, Zvaleniská, Dlhá zem, Horvátovka, Konské, Rovinky

Miesto, okres Prešov:, 10 z 17

Staré rúbaniská, Hrb, Kolesárová lúka, Vyšný Bankút, Močiarky, Paseky, Rúbane - Oseky, Môstkovo, Ungracov,, K Brezinam, Hura, Úzke, Štepie, Sosny, Hora, Pod Sosnami, Sigord, Stredný hrb, Na lúky, Pod líniou, Nad grúňmi, Pod Sadenou žaluďou, Do nového, Pod hradom, Záhradiská, Nabokovú, Husie blata, Čudovce, Kliny, Kotliny, Ortoviská, Stredný hrebeň, Pod horou, Na horu, Nad brody, Krivé dolky, Stežka, Záhumnie, Brezová hora, Za horou, Ku mostu, Za baniskom, Pod dlhou lúkou, Židovské, Pod Babuškami, Pri kríži, Kliny, Nižné lúky, Malý vŕšok, Lanik, Nad studienkou, Cez hôrku, Dubová, Za hôrkou, Košariská, Osičie, Kosáky, Stavenec, Ortáše, Hôrka

Miesto, okres Prešov:, 11 z 17

Čerešňov, Široká chrasť, Pri hati, Kaparč, Na čelo, Čerešňová dolina, Vyše drahy, Na kriacky, Tesný dol, Okrúhle, Za lukacovcom, Sivý, Jačušovo, Za Potocu, Les a pastva, Rakytov, Na Úboč, Močiare, Gibov, Cikora, Od duba, Vyše žliabkov, Na hôrke, Dolinka, Zvyšky, Rúbanisko, Pod lúkami, Nižné hliny, Za baňsku, Stredny kruh, Medzi jarky, Skaliská, Košalkov kút, Pasienky, Kamenný jarok, Na stráni, Smrece, Grúne, Sedliská, Pod Roveň, Pod lesom, Močarmany, Pod hájom, Úškľabok, Petrov, Vyšné Červené, Vysielač, Hložiny, Potaky, Zalamoviská, Egrešovo, Patria, Na Tably, Do nového, Dlhé, Okruhlé, Roveň, Stavenec, Babej, Šibeň

Miesto, okres Prešov:, 12 z 17

Pasienka pri lese, Konopiská, Nad Ubocou, Lesy, Podstavenec, Dlžiny, Aničkina hora, Chabžany, Jablčné štrkové, Bakvar, Za Horou, Na vrch Sosne, Giretetuv, Dielnice, Doliny, Chmeľník, Nad jarkami, Oblotky, Abranovské lazy, Nižný Bankút, Na horu, Mirkovské birce, Stropnice, Niereše, Heveteše, Za kozicky, Úzke, Pod čonkaš, Niže drahy, Lúčne, Dolina Roháč, Brod, Makovica, Chrasť, Južný svah, Krátke, Nižné lúky, Stavisko, Uboc, Breziny, Krikľavý hon, Do chrasti, Nad Úboč, Urbar, Záhumnie, Mirkovce, Nad mlynom, Háj, Veseličná, Petrova dolina, Ruzgar, Biligrond, Pentikov, Gočalka, Sadená žaluď, Tvarožný miešok, Sadzeník, Lamaniská, Kórošová mláka, Hrnčiarska dolina

Miesto, okres Prešov:, 13 z 17

Za kostolom, Na vrchy, Potocnik, Dubravský les, Petrová dolina, Kinčešky, Paľová dolina, Kováčova lúka, Kliny, Nižné dlhé, Konopiská, Čaturky, Bucina, Nad pažiťami, Blchavka, Lúky, Mladá chrasť, Hradisko, Na Sosne, Martinov kút, Vyšné lúky, Dubová, Niereše, Štenbarek, Pod brezinou, Ulica, Pri Sosne, Klin, Tobiašov jarok, Pod cinašom, Ondrejov, Trstie, Lazy, Homôlka, Nižný kút, Na Kamenicu, Dubie, Kapustnice, Kantorka, Kokošovské lazy, Lapava, Poľanka, Olšiny, Oľšiny, Háje, Kostolné, Tabuľa od lánov, Pod cinaš, Ku chrasti, Pod strednou dráhou, Tesárske, Haľagošík, Baba, Nad Smrece, Sihote, Na dolinu, Borkúty, Sosne, Bystre, Stavenec

Miesto, okres Prešov:, 14 z 17

Na kúty, Dubravy, Dubie, Stredné vyšné, Kliny pod Olšinami, Arkapert, Dlhé, Rokyciny, Kruh, Zadné hony, Na studienky, Na klin, Malé birce, Na Kendice, Pod Lipinami, Mokriny, Ortáše, Kostolné, Rovne, Za boľavou, Rúbaň, Nad Lúčky, Predné vápniská, Ostrý vrch, Dubiny, Vyšné lúky, Záhumnie, Holav, Tivanky, Za Hlinkou, Bukovina, Záhumnie, Rúbanisko, Hájik, Požáre, Hony, Klukov, Horské, Vyšné močiare, Lazy, Háj, Pod mlákou, Zimná Studňa, Močarmanky, Staveništia, Šlady, Hrkálky, Široké lúky, Uhlisko, Napomierky, Úhraby, Urbár, Za školou, Popričky, Pri doloch, Nad Hájom, Lán, Šišky, Lúky, Stredný povraz

Miesto, okres Prešov:, 15 z 17

Ortáš, Krátke, Hora a Kúty, Kapustnice, Kopaniny, Nižné Ergytalky, Silaš, Nižné Kapustnice, Svinia hora, Belica, Hŕbky, Na Belicu, Niže cesty, Predne samojedľove, Dodávky, Za Torysou, Od chotára, Boršoš, Nad úbočou, Sutiny, Zadné hony, Doliny, Jutrá, Vašalaty, Sklady, Za Otnovským, Roven Prava, Kapušianské hony, Zadné hony, Rúbaniska, Zadné vápeniská, Pod doliny, Za potôčkom, Kláštorské, Ivanky, Pri Ivanke, Brezový háj, Dlhé zeme, Vyšné Ergytalky, Za cintorínom, Krovište, Od chabžanského, Dúbravka, Tabzov, Na Stavenci, Dažďová dolina, Lány, Od Petrovanského, Pod plánku, Širočina, Koreniny, Hora, Táliky, Pod Hradom, Na hore, Mlyniská, Slivnické hory, Hora, Diely, Pod Zobranou

Miesto, okres Prešov:, 16 z 17

Medzi dráhami, Kopaniny, Liberk, Hradská, Na nižnej tabuli, Záhrady, Pri Mirkovskej ceste, Stredný hon, Hosáky, Pod výhonom, Hôrky, Funduše, Stráne, Úboč, Rozsochy, Močiar, Pod Vysokou, Žeriav, Kopaniny stračie, Veľký Domšan, Stredný láz, Pánske lúky, Briežky, Olše, Chraste, Smrečie, Ku mlynu, Za mostíkmi, Do Grejnára, Nad liehovarom, Furča, Lány, Za mostom, Pod hradisko, Vyše kríkov, Vyšná dubina, Na Jakubovskej hore, Rožok, Siroké, Šírava, Pod sosničky, Nad Hajom, Hlboká debra, Barvienky, Krížne cesty, Hermanka, Olšiny, Poľana, Kotuľová, Slatvina, Osiče, Chmeľovec, Do ulíc, Vtáčia hora, Dubová, Osky, Trstianka, Lazy, Santovy, Byčia lúka

Miesto, okres Prešov:, 17 z 17

Ortáše, Kútiky, Predný les, Vrchný hrún, Dolinky, Medzi jarkami, Háj, Nad Rákosom, Povrazy, Prodová, Podiely, Povrazy, Winkleruvky, Pod Dubie, Holice, Zamborek, Za dubňak, Bachurňa, Rakoš, Gerendeľ, Časť, Dlhé, Nad Lomom, Beňaky, Lom, Brezový hon, Hájisko-Stráne, Kaplica, Za breh, Hon hrdinov, Hradisko, Za štepnicou, Do chotára, Lazy, Hora, Povrazy niže dediny, Chvost, Zadné pole, Pahorok, Mokriny

miesto inde

Terňa (135x), Lipovce (104x), Prešov (76x), Široké (75x), Tulčík (70x), Veľký Šariš (69x), Gregorovce, okres PO (67x), Lačnov (64x), Drienovská Nová Ves (59x), Petrovany (55x), Sedlice (54x), Kapušany (54x), Víťaz (54x), Podhorany, okres PO (53x), Demjata (51x), Šariš (51x), Geraltov (50x), Drienov (50x), Krížovany (49x), Chmiňany (49x), Chmeľovec (48x), Kvačany (47x), Hrabkov (46x), Chminianske Jakubovany (44x), Chmeľov (42x), Svinia (41x), Klenov (41x), Červenica (41x), Tuhrina (39x), Bretejovce (38x)
miesto v Terňa
miesto v Lipovce
miesto v Prešov

Podobné, okres Prešov:

3066x turistika, 1961x miesto, 199x turistické informácie, 197x orientačný bod, 163x strom, 121x poľovnícky posed, 115x prístrešok, altánok, 100x ohnisko, 77x miesto na piknik, 40x štôlňa, 36x orientačná mapa, 29x studňa, 22x atrakcia, 2x komín, 2x vodárenská veža, 2x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prešov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-presov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.